Kwaliteit

BRC gecertificeerd
BRC-S&D-ThumbOm de voedselveiligheid te kunnen blijven garanderen heeft Netko bedrijfsspecifieke risico’s aangaande voedselveiligheid tijdens transport, opslag en overslag in beeld gebracht. Netko werkt conform de strenge BRC Storage and Distribution-eisen hiervoor vindt eenmaal per anderhalf jaar een audit plaats door een onafhankelijke certificerende instantie. In 2015 hebben we de A-status van de BRC-norm behouden.

Lean and Green
Lean&Green-ThumbNetko heeft op 20 mei 2010 de Lean and Green Award behaald en behoort tot de “koplopers”. De doelstellingen welke de organisatie hiervoor stelt worden bewaakt. Tijdens de tussentijdse verificatie en de jaarlijkse managementreview wordt bekeken of Netko op koers ligt of dat bijstelling gewenst is.

Bureau Kwaliteitszorg

Bureau KwaliteitszorgBureau Kwaliteitszorg is vijf jaar geleden bij Netko begonnen aangezien Netko graag voor bestaande en nieuwe opdrachtgevers een BRC certificaat wilde als voedsel-veiligheidsschema. Bureau Kwaliteitszorg beschikt over deze specifieke kennis om hier gestalte aan te geven.
Sinds 2010 ondersteunt Bureau Kwaliteitszorg Netko bij het behouden en de verificatie van het BRC certificaat en het Lean and Green certificaat.